مهدی کارآزموده

استاد مهدی کارآزموده

دانشجوی دکترای اقتصاد سنجی در دانشگاه Queens's University of Ontario, در کشور کانادا.مدرس زبان انگلیسی IELTS در دانشگاه غیر انتفاعی بهار. تدریس مقاله نویسی و پایان نامه نویسی به زبان انگلیسی و فارسی.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) مدیریت مالی اصول علم اقتصاد 1 و 2 اقتصاد مهندسی اقتصاد دبیرستان آمار ریاضی اقتصاد و مدیریت صنعتی زبان انگلیسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


PHD student of Economics at Queens University of Ontario<br /> Master of Banking and Finance from Eastern Mediterranean University<br /> BSc Computer Engineering Shomal University of Amol<br /> <br /> Language Qualification <br /> IELTS Academic 7. 5 Overall Score <br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه مازندران

افتخارات تحصیلی

  • دو مقاله ISI

نظرات شاگردان