استاد مهدی کارآزموده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

PHD student of Economics at Queens University of Ontario<br /> Master of Banking and Finance from Eastern Mediterranean University<br /> BSc Computer Engineering Shomal University of Amol<br /> <br /> Language Qualification <br /> IELTS Academic 7. 5 Overall Score <br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه مازندران

افتخارات تحصیلی

  • دو مقاله ISI