مهدی حسینیان

استاد مهدی حسینیان

تدریس کلیه دروس مهندسی مکانیک و تضمین قبولی در کنکور ارشد . هم‌ چنین کنکور کارشناسی ناپیوسته . مشاوره برای انتخاب رشته

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

شهرهای تدریس

همدان - همدان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی ارومیه

نظرات شاگردان