مهدی حیدری

استاد مهدی حیدری

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور مشهد
  • افتخار تدریس: دارای گواهینامه مهارت های تدریس از آموزش و پرورش
  • افتخار تحصیلی: تالیف جزوات و کتب کمک آموزشی ریاضی

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید