استاد محمدمهدی دهقان طزرجانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 3 سال تدریس در دانشگاه آزاد اشکذر

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد