محمدمهدی دهقان طزرجانی

استاد محمدمهدی دهقان طزرجانی

تدریس خصوصی درس رسم فنی رشته های مرتبط با رشته مکانیک نرم افزارهای Autocad & solidworks

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ترسیم فنی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

یزد - یزد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان