استاد مهدی احمدی اصل

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اسم دختر کوچولوی با نمکم زهراست


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد