مهدی احمدی اصل

استاد مهدی احمدی اصل

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط یک معلم مفهومی. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی برق توسط یک مدرس دانشگاهی.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان آمار و احتمالات جبر و احتمال سیگنال ها و سیستم ها الکترومغناطیس ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی مخابرات دیجیتال مخابرات فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

سوابق و افتخارات تدریس


اسم دختر کوچولوی با نمکم زهراست

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان