محبوبه نادری

استاد محبوبه نادری

تدریس خصوصی زیست و شیمی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی دوم دبیرستان گرامر زبان انگلیسی زبان انگلیسی (عمومی) شیمی عمومی شیمی سوم دبیرستان زیست شناسی آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان