استاد خدابخش مقصودی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه سیستان و بلوچستان

افتخارات تحصیلی

  • 10سال تدریس دروس ÷یش دانشگاهی
  • تدریس ریاضی عمومی در آموزشکده های فنی وحرفه ای
  • 12سال تدریس ریاضی دبیرستان