مجید احسان

استاد مجید احسان

رتبه 20 کنکور سراسری و رتبه 5 کارشناسی ارشد قابلیت اموزش به شیوه های جدید و نوین علمی جلسه اول رایگان می باشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک عمومی 1 ریاضی فیزیک 1 و 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال هندسه تحلیلی و جبر خطی آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تربت جام - خراسان رضوی تایباد - خراسان رضوی مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


طراح ازمون قلم چی در سال های 88 تا 92 و طراح و مشاور موسسه گاج در سال 93

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان