استاد مجید فتحی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس در دبیرستان دانشجو به مدت 2 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید