استاد محبوبه علوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه قم

افتخارات تحصیلی

  • -دانش آموخته رتبه اول در تمامی مقاطع تحصیلی-مدرس دانشگاه