انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

استاد محمدعلی احمدی

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه تهران
  • تدریس در دانشگاه آزاد کرج به مدت 8 سال
  • تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی کمال الملک به مدت 5 سال