محمد جواد بلوری

استاد محمد جواد بلوری

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • تدریس در دبیرستان پیشرو به مدت 2 سال