مرضیه عطایی

استاد مرضیه عطایی

  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • افتخار تحصیلی: دانشجوی نمونه دانشگاه در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی به مدت 8 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید