مهتاب آسوده

استاد مهتاب آسوده

تدریس آنلاین تدریس حضوری در تهران

69 جلسه موفق

امتیاز 4.7 از 5

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تدریس به مدت 5 سال در دبیرستان غیر انتفاعی ستارگان ایران و دانشگاه کردستان

بیش از سه سال همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس به مدت 1 سال در موسسه خانه ریاضی

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • شرکت در کنفرانس های معتبر شرکت و پذیرش مقاله ارسال شده برای ارایه و سخنرانی در تمامی کنفرانس ها
  • پذیرش مقاله"مدل ریاضی دوهدفه طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برای شرکت های 3PL" در کنفرانس زنجیره تامین سبز جزو سه مقاله برتر کنفرانس
  • 1 سال تدریس در موسسه خانه ریاضی تایید شده
  • 5 سال تدریس در دبیرستان غیر انتفاعی ستارگان ایران تایید شده
  • 2 سال تدریس در تدریس برخی دروس تخصصی مهندسی صنایع در دانشگاه کردستان تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1393 تا 1395 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 41 در آزمون کارشناسی ارشد تایید شده
  • جز شاگردان ممتاز دانشگاه صنعتی امیرکبیر تایید شده
  • پذیرش مقاله "یک مدل ریاضی دو هدفه طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برای شرکت های 3PL" در کنفرانس زنجیره تامین حلقه بسته جزو سه مقاله برتر کنفرانس
  • شرکت در کنفرانس های معتبر کشور و کسب مقالات ارسالی برای سخنرانی در تمامی کنفرانس ها
در حال دریافت نظرات شاگردان...