استاد محمدعلی احمدی

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: نفر اول کنکور معماری در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علم وصنعت
  • تدریس در دانشگاه آزاد کرج به مدت 8 سال