لیلی نصرالهی

استاد لیلی نصرالهی

تدریس خصوصی دروس عربی و ادبیات فارسی به صورت تخصصی از پایه تا کنکور, تدریس تمام دروس رشته علوم انسانی و دروس عمومی سایر رشته ها ,سابقه چند سال تدریس خصوصی و تدریس در دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری عربی دوم دبیرستان علوم انسانی عربی سوم دبیرستان علوم انسانی عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان زبان عربی کنکور سراسری زبان فارسی دوم دبیرستان زبان فارسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

رباطکریم - تهران کرج - البرز شهریار - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه یزد

نظرات شاگردان