لیلا شیری

استاد لیلا شیری

تدریس خصوصی دروس ریاضی توسط دکتری ریاضی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشگین‌شهر - اردبیل

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه محقق اردبیلی

نظرات شاگردان