استاد لیلا ثریاصفت

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای مدرک راهنمای گردشگری از میراث فرهنگی<br /> <br /> مترجم باسابقه دالترجمه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه جامع علمی کاربردی