لیلا اکبری

استاد لیلا اکبری

تدریس ریاضیات با گرفتن نمره ای بالا تضمبینی - جلسه اول رایگان در صورت تمایل کار را ادامه خواهیم داد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی اول ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان