استاد لیلا علیزاده اخلاقی

  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
  • تدریس در مدرسه جعفر آبادی به مدت 6 سال
  • تدریس در مدرسه جهاد به مدت 4 سال