لعیا محمدی

استاد لعیا محمدی

  • دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید