سیده لعیا حسینی

استاد سیده لعیا حسینی

تدریس خصوصی ریاضیات مقطع دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه تحلیلی و جبر خطی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه زنجان

نظرات شاگردان