زهره عاشوری

استاد زهره عاشوری

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه الزهرا
  • افتخار تدریس: تدریس اسان و قابل فهم
  • افتخار تحصیلی: شاگرد اول دانشگاه

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید