کورش نمازی

استاد کورش نمازی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
  • تدریس در دانشگاه ازاد به مدت 10 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید