استاد سید محمد رضا سید جعفر کاشی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف مسلط بر دروس مهندسی معماری کامپیوتر.توانایی تدریس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • انتشار مقالات علمی در زمینه شبکه کامپیوتر و معماری کامچیوتر
  • حل تمرین دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری و الکترونیک دیجیتال و vlsi و زبان vhdl.