سید محمد رضا سید جعفر کاشی

استاد سید محمد رضا سید جعفر کاشی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف مسلط بر دروس مهندسی معماری کامپیوتر.توانایی تدریس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر روش های محاسبات عددی مبانی علم رایانه دبیرستان برنامه نویسی کامپیوتر معماری کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر مدارهای منطقی مدارهای منطقی پیشرفته مدارهای مجتمع CMOS طراحی سیستم های دیجیتال طراحی سیستم های VLSI شبکه های کامپیوتری محاسبات عددی الکترونیک دیجیتال طراحی خودکار مدارهای دیجیتال

شهرهای تدریس

تهران - تهران اردبیل - اردبیل

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف مسلط بر دروس مهندسی معماری کامپیوتر.توانایی تدریس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • انتشار مقالات علمی در زمینه شبکه کامپیوتر و معماری کامچیوتر
  • حل تمرین دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری و الکترونیک دیجیتال و vlsi و زبان vhdl.

نظرات شاگردان