کوروش آقامحمدی

استاد کوروش آقامحمدی

تدریس المپیاد زیست در مدارس تیز هوشان-9 سال سابقه تدریس زیست کنکور و المپیاد.. سرگروره زیست شناسی .. سابقه تدریس خصوصی در منطقه 3 و 2 تهران..رتبه 6 در کنکور ارشد..

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


به صورت تضمینی تدرس میشود.یاد گیری کامل مفهوم بودن نیاز به تست زنی زیاد.در روز امتحان حضور ذهن و تسلط کامل خواهید داشت. آزمون های منظم و هدفمند طراحی میشود .تضمین میشود که همه مطالب سر جلسه رو به طور کامل بلد هستین!

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان