استاد راضیه کوه پیمانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 1 سال تدریس در دبیرستان غیر انتفاعی
  • 2 سال تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز

افتخارات تدریس

  • دانشجوی ممتاز کارشناسی و ارشد
  • نویسنده دو مقاله بین المللی

تدریس در استان خوزستان و شهر اندیمشک


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه شهید چمران اهواز 1386 تا 1390
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید چمران اهواز 1390 تا 1393

افتخارات تحصیلی

  • دانشگاه ممتاز کارشناسی و ارشد دانشگاه دولتی
  • نویسنده دو مقاله بین المللی
  • دو سال تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز
  • 2 سال تدریس خصوصی و دبیرستان