استاد سحر باغبان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • درحال تحصیل در دوره TTC
  • رتبه 1 آزمون زبان آینده سازان
  • رتبه در المپیاد فیزیک اول ناحیه