استاد سید احسان کلاه دوزان

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تدریس: تدریس شاگردان دکترا
 • افتخار تحصیلی: بیش از10 سال سابقه تدریس

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 4 سال تدریس در آموزشگاه نخبگان شریف
 • 4 سال تدریس در آموزشگاه مدرسان برتر
 • 5 سال تدریس در موسسه اوج

افتخارات تدریس

 • تدریس شاگردان دکترا
 • کسب رتبه برتر شاگردان در کنکور ارشد و دکترا

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف 1385 تا 1389
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف 1390 تا 1392

افتخارات تحصیلی

 • بیش از10 سال سابقه تدریس
 • 5 سال سابقه طراحی و اجرا ساختمان در تهران
 • رتبه برتر دکترا