رضا کیاکجوری

استاد رضا کیاکجوری

  • دکترا شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • تدریس در جهاد دانشگاهی شهید بهشتی به مدت 4 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید