هادی کیومرزی

استاد هادی کیومرزی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی برق توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق و مدرس دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

الکترونیک دیجیتال مدارهای الکترونیکی مدارهای الکتریکی 1 و 2 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری فیزیک عمومی 2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک پیش دانشگاهی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق و مدرس دانشگاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه زنجان

نظرات شاگردان