استاد هادی کیومرزی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق و مدرس دانشگاه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه زنجان