استاد علی علی پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی سهند

افتخارات تحصیلی

  • شاگرد اول کارشناسی ارشد ,تدریس ریاضیات مهندسی و ترمودینامیک در دانشگاه