اصغر کیانی زاده

استاد اصغر کیانی زاده

تدریس مفهومی علوم پایه باعث درک بهتر و ماندگاری بیشتر آن در ذهن خواهد شد.لذا سعی بنده نیز جهت تدریس بر این مبنا قرار دارد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

ری - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


لطفا جهت هرگونه درخواستی با موبایل بنده از ساعت 8 الی 17 تماس بگیرید.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • 10 سال سابقه تدریس علوم پایه

نظرات شاگردان