استاد اصغر کیانی زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

لطفا جهت هرگونه درخواستی با موبایل بنده از ساعت 8 الی 17 تماس بگیرید.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • 10 سال سابقه تدریس علوم پایه