سید محسن کیانژاد

استاد سید محسن کیانژاد

تدریس خصوصی کلیه دروس دبیرستان و دانشگاهی توسط کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه مازندران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آنالیز عددی حل عددی معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل جبر خطی بهینه سازی خطی مبانی آنالیز عددی مبانی ریاضی محاسبات عددی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه مازندران

نظرات شاگردان