مجتبی خشنود

استاد مجتبی خشنود

مدیر پژوهش سرای برتر کشوری و آزمایشگاه تحقیقاتی نانو و مدرس دروس شیمی دبیرستان و کنکور سراسری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی آلی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

بوشهر - بوشهر

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی ارشد شیمی آلی و مدیر پژوهش سرای برتر کشور و آزمایشگاه تحقیقاتی نانو فناوری

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

نظرات شاگردان