خورشید هاشمی

استاد خورشید هاشمی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه اصفهان

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید