استاد محمدرضا خرمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف