استاد نوید خودحال

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران<br /> دانشجوی دکترای مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شاهرود<br /> استاد دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران شرق و دماوند<br /> استاد دروس رشته مهندسی عمران و معماری (ایستایی،بارگذاری،بتن،فولاد


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه شاهرود

افتخارات تحصیلی

  • دارای 14 مقاله علمی در مجلات و کنفرانس ها در گرایش سازه های هیدرولیکی
  • 14 سال سابق تدریس دروس دبیرستان و کنکور
  • استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق و دماوند از سال 1389 تا کنون
  • رتبه 17 کنکور دکترای عمران سال 1391 کشور