مصطفی خدابنده لو

استاد مصطفی خدابنده لو

تدریس خصوصی ریاضی تمامی مقاطع

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک توسط فارغ التحصیل کارشناس ارشد فیزیک(مهندسی هسته ای)از داشگاه صنعتی شریف. تدریس بصورت تک نفره در هر جلسه و تفهیم کامل دروس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی فیزیک 1 و 2 هندسه تحلیلی و جبر خطی مکانیک کوانتومی 1 و2 هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


در زمینه کاربرد پرتوهای هسته ای مشغول به کارم. و می توانم در کار پروزه ای فیزیک و هسته ای فعالیت داشته باشم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان