خیران قربانی

استاد خیران قربانی

تدریس خصوص ریاضی و فیزیک در مقطاطع دبیرستان و دانشگاه توسط کارشناس مکانیک با 5 سال سابقه در صنعت و 10 سال سابقه در تدریس و همچنین دارنده پروانه پایه 3 نظام مهندسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

دینامیک گازها انتقال حرارت سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک مبانی مهندسی برق طراحی اجز ا 1 و 2 ترمودینامیک علم مواد استاتیک دینامیک ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شاهرود - سمنان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان