استاد محسن خطیبی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی هسته ای از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل کارشناسی برق با معدل 18.86.فارغ التحصیل کارشناسی ارشد با معدل 17.60.دانشجوی برتر سال 1392.عضو بنیاد ملی نخبگان.دانشجوی دکترای مهندسی هسته ای دانشگاه تهران