سیدخلیل حسینی

استاد سیدخلیل حسینی

آموزش زیست شناسی با روشهای فعال

تدریس خصوصی زیست شناسی کلیه پایه های دوره دوم متوسطه با استفاده از شیوه های فعال "یاددهی-یادگیری" وروشهای نوین تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

کرج - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • دبیر رسمی دبیرستان های البرز با15 سال سابقه تدریس

نظرات شاگردان