سعید خواجوی

استاد سعید خواجوی

تمام دروس. مدرس: شاگرد اول، مخترع، مدرس کارگاه های تخصصی // تدریس مفهومهی -تحلیلی // ترجیحا محدوده سجاد، فرامرز، ملک آباد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان منطق فلسفه آمار و مدلسازی دبیرستان کنترل کیفیت آماری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2 ریاضی حسابداری شیمی و بیوشیمی مواد غذایی آمار ریاضی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


اهل تحلیل و تفهیم و متنفر از حفظ کردن و بی فکرد باراوردن دانش آموز(جو). معتقدم آموزش باید فرآیندی لذت بخش و دارای نتایجی پایدار باشد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی از دانشگاه زابل

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در کارگاه های تخصصی
  • ثبت اختراع در زمینه مکانیک
  • رتبه اول گروه در مقطع ارشد
  • سردبیری در نشریات درون دانشگاهی
  • فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی
  • تالیف کتاب داستان
  • نفر اول مساقات نیوکنگفو شهرستان
  • نفراول مسابقه داستان کوتاه

نظرات شاگردان