کیوان کرمیان

استاد کیوان کرمیان

تدریس خصوصی دروس ریاضی و اقتصاد و همچنین دروس دانشگاهی از جمله معادلات دیفرانسیل.با سابقه کار 10 سال در مدارس نمونه ٍتیز هوشان و دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

همدان - همدان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه سمنان

نظرات شاگردان