مهدی کیقبادی

استاد مهدی کیقبادی

تدریس ریاضی، شیمی و علوم همه مقاطع توسط دانشجوی دانشگاه شریف

تدریس ریاضی، شیمی و علوم از ابتدایی تا دبیرستان به صورت مفهومی. امکان پاسخگویی به سوالات درسی از طریق ایمیل و تلفن.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربی نهم دبیرستان علوم تجربی هشتم دبیرستان علوم تجربی هفتم دبیرستان علوم تجربی ششم ابتدایی علوم تجربی پنجم ابتدایی علوم تجربی چهارم ابتدایی علوم تجربی سوم ابتدایی علوم تجربی دوم ابتدایی علوم تجربی اول ابتدایی حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان آمار و مدلسازی دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد 1389 تا 1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه صنعتی شریف 1393 تا 1395

افتخارات تحصیلی

  • همکاری با موسسه کانون فرهنگی آموزش
  • نفر اول گرایش خود در دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد

نظرات شاگردان