استاد مهدی کیقبادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد 1389 تا 1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه صنعتی شریف 1393 تا 1395

افتخارات تحصیلی

  • همکاری با موسسه کانون فرهنگی آموزش
  • نفر اول گرایش خود در دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد