نجمه کتابدار

استاد نجمه کتابدار

آماده کردن دانشجویان و دانش اموزان جهت آزمونها ، امتحانات ترم و مین ترم ها و آماده سازی افراد جهت ورود به شغل

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدیریت مالی

شهرهای تدریس

ساوه - مرکزی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه بوعلی سینا همدان

نظرات شاگردان