استاد کیانوش بهرامی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

5سال سابقه تدریس درس ریاضی درپایه 6و7و8و9واول ودوم دبیرستان وعربی هشتم ونهم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • 5