کیانوش بهرامی

استاد کیانوش بهرامی

تدرریس خصوصی دروس ریاضیات

دروس ریاضیات را راحت ،بدون استرس وشیرین یادبگیریم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی هشتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

پردیس - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


5سال سابقه تدریس درس ریاضی درپایه 6و7و8و9واول ودوم دبیرستان وعربی هشتم ونهم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • 5

نظرات شاگردان