استاد علی کاویان فر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

هزینه هر جلسه با توجه به تعداد شرکت کنندگان در هر جلسه به صورت توافقی تعیین می شود.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه خوارزمی تهران