کاوه عزتی

استاد کاوه عزتی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت، تدریس دروس مهندسی مکانیک توسط کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انتقال حرارت طراحی اجز ا 1 و 2 استاتیک مقاومت مصالح کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان