استاد الهام کاشی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

منضبط و متعهد به کار هستم.قادر به راهنمایی دانش پژوه در برنامه ریزی درسی می باشم.<br /> علاقه مند به اموزش مفهومی و اصولی هستم.<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • از جمله دانش اموختگان استعداد درخشان دانشگاه اصفهان در سال 1391هستم.